HỌC - HỌC NỮA - HỌC MÃI

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.

Lưu trữ

Trang 4/5

Giao diện bởi Lưu Thiện Đại

www.000webhost.com