HỌC - HỌC NỮA - HỌC MÃI

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.

Lưu trữ

Trang 3/5

Giao diện bởi Anders Norén

www.000webhost.com